Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet en Wet weerbaarheid kritieke entiteiten van start

Om organisaties te beschermen tegen fysieke risico’s en cyberdreigingen zijn er de Europese Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) en de Critical Entities Resilience Directive (CER-richlijn). Beide richtlijnen worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. De internetconsultaties van de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten zijn gestart en lopen tot juli 2024. Deze wetten zijn ook van toepassing op de zorg. Wil je meer weten of deelnemen aan de consultatie?

Via www.internetconsultatie.nl kan iedereen suggesties doen om de wetgeving te verbeteren. Het doel is om zoveel mogelijk burgers, bedrijven en instellingen te betrekken bij de totstandkoming van de wetgeving. Reacties kunnen worden ingediend tussen 21 mei en 2 juli 2024. Na deze periode worden alle reacties bekeken en waar nodig verwerkt in de wetsvoorstellen. De resultaten worden in een verslag op hoofdlijnen gepubliceerd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid coördineert de omzetting van beide richtlijnen in de Nederlandse wetgeving. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de aansluiting op en implementatie van (lagere) wetgeving in de zorgsector. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport roept daarom ook stakeholders uit de zorg op om te reageren op deze internetconsultaties.

De Cyberbeveiligingswet

De Cyberbeveiligingswet, ter implementatie van de NIS2-richtlijn, beoogt de digitale weerbaarheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen, met als doel het algemene niveau van cyberbeveiliging in de EU te verhogen. Deze wet volgt de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) op en introduceert wijzigingen zoals toepassing op meer sectoren en nadere regels op het gebied van zorgplicht (cyberbeveiligingsmaatregelen), meldplicht en toezicht.
Om de Cyberbeveiligingswet in te zien en deel te nemen aan de consultatie, zie www.internetconsultatie.nl/cyberbeveiligingswet

Ga voor meer informatie over de Cyberbeveiligingswet in de zorg naar NIS2-richtlijn

Wet weerbaarheid kritieke entiteiten

De CER-richtlijn richt zich op het beschermen van bedrijven en organisaties tegen dreigingen zoals hybride aanvallen, terroristische dreigingen en natuurrampen. Deze richtlijn wordt vertaald naar de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten, die de fysieke weerbaarheid van essentiële diensten in Nederland moet verhogen, ook in de zorg. Bedrijven en organisaties die als ‘kritieke entiteiten’ worden aangewezen, moeten voldoen aan voorschriften voor verhoogde weerbaarheid. Verder wordt geregeld dat er toezicht komt op de naleving van de wet en moet vanuit lidstaten ondersteuning worden geboden aan kritieke entiteiten. De digitale weerbaarheid van deze entiteiten valt onder de Cyberbeveiligingswet.

Om de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten in te zien en deel te nemen aan de consultatie, zie www.internetconsultatie.nl/wetweerbaarheidkritiekeentiteiten

Ga voor meer informatie over de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten in de zorg naar CER-richtlijn.