Onderzoek end-to-end beveiliging onder de Wegiz

Bij de uitwisseling van (medische) gegevens is het van belang dat dit veilig gebeurt. Daarom schrijft de Wegiz voor dat een gegevensuitwisseling alleen mag worden aangewezen als de gegevens op het volledige traject tussen zender en ontvanger beveiligd zijn. End-to-end beveiliging bestaande uit versleuteling en authenticatie is daarbij een van de mogelijkheden.

VWS heeft onderzoeksbureau PwC de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar of en hoe end-to-end beveiliging kan worden toegepast onder de Wegiz. Het onderzoek richt zich op de technische en organisatorische consequenties en knelpunten van het implementeren van end-to-end beveiliging, en daarmee de mogelijkheden ervan. Naar verwachting wordt het onderzoek rond de zomer van 2023 afgerond. Daarna worden de resultaten gedeeld met het zorgveld en de Eerste en Tweede  Kamer.