Advies Capgemini: één onafhankelijke testorganisatie voor de zorg

Om vast te stellen of systemen met elkaar kunnen communiceren (interoperabiliteit), is het testen van software cruciaal. Dit geldt uiteraard ook voor de geprioriteerde gegevensuitwisselingen onder de Wegiz. Het vaststellen van interoperabiliteit gebeurt onder de Wegiz door certificerende instellingen (CI’s). De CI’s hebben aangegeven de testfaciliteiten die hiervoor nodig zijn, niet zelf te gaan optuigen. Ze willen gebruikmaken van een externe, onafhankelijke testorganisatie. Om te bepalen wat hiervoor nodig is en of hierbij een rol is weggelegd voor VWS, heeft Capgemini in de tweede helft van 2022 een onderzoek uitgevoerd.

Hierbij heeft VWS de Wegiz als basis meegegeven, maar ook verzocht om vanuit breder perspectief (gegevensuitwisselingen buiten Wegiz, European Health Data Space) naar de benodigde testfaciliteiten en -organisatie te kijken.

Testfaciliteiten 24/7 open

Capgemini adviseert om voor de Nederlandse gezondheidszorg één onafhankelijke testorganisatie met bijbehorende faciliteiten in te richten. ICT-leveranciers kunnen 24/7 van de beschikbaar gestelde faciliteiten gebruikmaken om hun software testen. Kwalificerende organisaties zoals CI’s, VZVZ en MedMij, kunnen de testresultaten en de testfaciliteiten gebruiken om tot een oordeel te komen over de software van de ICT-leveranciers. Capgemini ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor VWS om te komen tot de onafhankelijke testorganisatie. Naarmate de testorganisatie volwassenheid bereikt en een vaste plek heeft gekregen in het testproces in de Nederlandse gezondheidszorg, kan de regie van VWS worden verminderd. Het ministerie omarmt deze adviezen en zet dan ook stappen om tot een nationale testorganisatie te komen.

Het rapport van Capgemini vind je hier.