Kamerbrief over juridische impactanalyse Wegiz-EHDS

Wat is de impact van de Europese verordening EHDS op Nederland? Daarover stuurde VWS-minister Ernst Kuipers een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze brief gaat over de juridische impactanalyse door onderzoekers van de Radboud Universiteit van het voorstel voor de European Health Data Space-verordening (EHDS) en de effecten daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Vergroot afbeelding Vlag van Europa
Beeld: ©Rijksoverheid

De Tweede Kamer nam de Wegiz unaniem aan op 27 september 2022. Binnenkort buigt de Eerste Kamer zich over dit wetsvoorstel. Intussen bereidt de Europese Commissie de EHDS voor en dat heeft gevolgen voor de Wegiz.

EHDS gaat minder ver dan Wegiz

In het algemeen stelt de Radboud Universiteit dat de verplichting van het EHDS-voorstel voor het elektronisch uitwisselen minder ver gaat dan de Wegiz. Met de EHDS blijft uitwisseling op papier of per fax mogelijk. De Wegiz behoudt hiermee dus zijn functie om de stap te maken naar maximale interoperabiliteit en gaat daarmee een noodzakelijke stap verder dan het EHDS-voorstel. De Wegiz gaat uit van certificering (controle vooraf), terwijl de EHDS uitgaat van zelfbeoordeling met controle achteraf.

Nederland gaat door met Wegiz

Het duurt nog even voordat het EHDS-voorstel inwerking treedt. Daarom gaat Nederland verder met de ingezette weg onder de Wegiz. Wachten op de EHDS is geen optie, want we hebben in Nederland al besloten dat er stappen moeten worden gezet. De Wegiz wordt pas aangepast wanneer dat noodzakelijk is vanwege de EHDS. Intussen wordt wel onderzocht hoe desinvesteringen door het veld tot een minimum te beperken en hoe elementen van het certificeringsstelsel hergebruikt kunnen worden.

Lees hier de brief aan de Eerste en Tweede Kamer over de juridische impactanalyse Wegiz-EHDS