Obstakels zorgveld UZI-middelen

Welke obstakels ondervindt het zorgveld voornamelijk als het gaat om de huidige UZI-middelen? Laurens Kielman, projectleider van het team toekomstbestendig maken UZI (VWS), geeft in deze video antwoord op deze vraag en licht toe hoe het project UZI hiervoor een oplossing biedt.