Gepubliceerd: Handreiking standaarden en normen in relatie tot de Wegiz

De 'Handreiking standaarden en normen in relatie tot de Wegiz' legt uit wat de samenhang is tussen de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en NEN-normen. Bij de handreiking is een fictieve casus uitgewerkt. Die laat zien hoe de onderlinge verwijzingen in de praktijk kunnen werken. 

De handreiking is een praktisch document voor werkgroepen die aan de slag zijn of gaan met de ontwikkeling van een standaard of norm bij een AMvB. 

Hier vind je de handreiking en de voorbeeldcasus