'Goede zorg aan patiënten, daar draait het uiteindelijk om'

240 deelnemers schakelden dinsdag 14 december in op een nieuwe editie van ‘Samenwerken aan de bouwstenen voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’. Een interactief webinar van NEN en het ministerie van VWS, dit keer over de samenhang tussen wetgeving, NEN-normen, kwaliteits- en informatiestandaarden.

Ron Roozendaal (directeur informatiebeleid VWS) trapt af met een update over de Wegiz, de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Ook maakt hij nogmaals het gezamenlijke doel helder van de partijen die samen toewerken naar 100% digitale gegevensuitwisseling. 

Sluitstuk en vooroplopen

“De Wegiz is alleen maar het sluitstuk van een hele lange grote beweging: papier en dvd uit de zorg. Dat wat bekend is, heb je als zorgprofessional voor je neus. Dan kun je met veel minder administratieve last de mens die voor je zit helpen. In plaats van op je computer te kijken, kun je samen het gesprek hebben over goede zorg.”

Er worden al veel stappen gezet. Zorgaanbieders en ict’ers omarmen steeds meer initiatieven op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling, en in NEN-werkgroepen worden daarvoor normen ontworpen. Ron benoemde de positie van Nederland in Europa. “We zijn goed bezig. Als je vooroploopt, zet je de toon.”

Ruim 40% van de deelnemers aan het webinar is zorgaanbieder. Daarnaast zijn ict-leveranciers, branche- en koepelorganisaties en de overheid aangeschoven. Een flink deel van de aanwezigen geeft aan dat de snelheid waarmee de Wegiz nu wordt opgepakt goed is. Een ongeveer even groot deel laat weten dat het eigenlijk al veel eerder had moeten gebeuren.

Verder aan tafel

In een rondetafelgesprek lichten Ans van den Bosch (VWS), Gertjan van den Akker (NEN), Karel van den Broek (Zorginstituut Nederland) en Conchita Kleijweg (Nictiz) de relatie toe tussen de Wegiz, kwaliteitsstandaarden, NEN-normen en informatiestandaarden. “Onze doelen, juiste en snelle zorg voor patiënten en goed ondersteunde zorgverleners, kunnen we alleen in goede samenwerking bereiken.”

Kaat van der Haar (NEN) geeft een toelichting op de certificatie van ict-systemen die nodig is vanwege de Wegiz. Het overgrote deel van de webinardeelnemers verwacht dat certificatie bijdraagt aan interoperabiliteit, zo blijkt uit een peiling. Met interoperabiliteit wordt bedoeld dat systemen zonder beperkingen samen kunnen werken, en dat is het einddoel van certificering.

Mark de Lange (VWS) en Tom van Engers (voorzitter NEN-werkgroep normen voor generieke functies) gaan in op de ontwikkeling van normen voor generieke functies en leggen de relatie met generieke voorzieningen.

Het laatste woord is aan Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland. Zij roept het veld op om vooral mee te werken aan de ontwikkeling van normen.

Meer informatie en meedoen

U kunt het webinar van 14 december terugkijken via Vimeo. Wilt u meepraten over de NEN-normen binnen het EGIZ-project? We nodigen u graag uit om input te leveren aan de ontwikkeling. Op de website van NEN-EGIZ vindt u meer achtergrondinformatie over het project en de doelen. Voor verdere informatie of vragen kunt contact opnemen via (015) 269 03 18 of stuur een e-mail naar egiz@nen.nl.

Animatie webinar

Hoe hangen de Wegiz, kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en NEN-normen met elkaar samen? Op het webinar is deze animatie vertoond, een co-productie van NEN, Nictiz,  Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS.