Gegevens uitwisselen in de zorg: net als sms

Gegevensuitwisseling in de zorg moet net zo makkelijk worden als een sms versturen. Dat wil zeggen, volgens Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat het delen van gegevens in de zorg tussen zorgverleners onafhankelijk van de onderliggende infrastructuur moet zijn. Dat lichtte hij onlangs toe in de technische briefing over het wetsvoorstel voor de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg). U kunt de briefing online terugkijken.

Op 23 november hield de Tweede Kamer onder leiding van PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken een technische briefing over het wetsvoorstel voor de Wegiz. Via Debat Gemist op de Tweede Kamer-website kunt u de volledige brefing zien.

Vier uur per dag

Gegevensuitwisseling in de zorg is nodig, zo blijkt uit een toelichtend filmpje over hoe verpleegkundigen patiënten overdragen die nazorg nodig hebben. Ze moeten digitale informatie kopiëren, plakken en in verschillende systemen zetten. Maandelijks vinden er tienduizenden overdrachten plaats waarmee verpleegkundigen soms wel vier uur per patiënt bezig zijn.

Nog weinig gestandaardiseerde gegevensuitwisseling

Die tijd zit niet in directe zorg. “In de zorg gebeurt nog steeds wat je erbuiten niet meer ziet. We zijn gewoon geraakt om dingen makkelijk te regelen voor online kopen en bestellen. Maar als mensen de zorg ingaan, wordt er nog heel veel gefaxt, er wordt nog veel overgetypt en er worden dvd’s op buiken in ambulances gelegd. Dat komt omdat er weinig gestandaardiseerde gegevensuitwisseling is”, zegt Roozendaal. Dit leidt ertoe dat mensen onnodig vaak hun verhaal moeten vertellen, er zijn meer fouten en er zijn meer systemen die niet op elkaar aansluiten.”  

Geen verplichting

Een wet kan helpen bij betere gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg gaat over hoe gegevens elektronische worden uitgewisseld. De Wegiz legt geen verplichting op om die gegevens uit te wisselen, licht Ester Spaans, beleidsmedewerker wetgeving en juridische zaken van VWS, toe. Wel eist de wet dat de bron waarin is vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld voor goede zorg een kwaliteitsstandaard is.

In het wetsvoorstel wordt geen verplichte infrastructuur voorgeschreven. Dit is belangrijk, antwoordt Roozendaal desgevraagd op een Kamervraag. Zorgverleners kunnen kiezen over welke infrastructuur zij gegevens versturen. Hij vergelijkt het met het sturen van een sms. “De manier waarop je een sms verstuurt is ontkoppeld van welke provider je gebruikt. Dat is ook wat hier wordt bedoeld.”

Andere vragen van Kamerleden gingen onder andere over de mogelijkheden voor versnelling, toezicht en handhaving, privacy en toestemming, en de acceptatie van beelden van andere zorgverleners.