Nieuw voor de zorg: de publieke machtigingsvoorziening

Het machtigingsvraagstuk in digitale vorm heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. De behoefte bij patiënten om anderen te machtigen om hen te helpen bij hun zorgproces bestaat al lang, maar met de toename van digitale diensten in de zorg wordt digitaal machtigen ook steeds belangrijker. Dat kan nu met de publieke machtigingsvoorziening voor de zorg!

De publieke machtigingsvoorziening (voor het publiek bekend als DigiD Machtigen) biedt patiënten de mogelijkheid om een vrijwillige machtiging af te geven voor het uitvoeren van een handeling waar digitale identificatie en authenticatie voor nodig is, zoals het inloggen op een patiëntenportaal. Deze mogelijkheid was er al voor het doen van belastingaangifte of het aanvragen van huurtoeslag en is nu dus ook beschikbaar voor implementatie binnen de zorgsector.

Veilige digitale toegang

De mogelijkheid om een ander te machtigen past binnen de ontwikkelingen om veilige digitale toegang tot medische gegevens te waarborgen. Er worden strengere eisen gesteld aan onder andere het vereiste betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen. Inloggen met andermans DigiD-gegevens is dan niet meer mogelijk. Daarmee kan het voor sommige patiënten, waaronder minder digitaal vaardigen, lastiger worden om gebruik te maken van digitale diensten, zoals het patiëntenportaal en PGO’s.

De publieke machtigingsvoorziening biedt hierin een oplossing, omdat de patiënten iemand anders kunnen machtigen om deze digitale diensten namens hen te gebruiken met hun eigen DigiD-gegevens. Bovendien hebben de patiënten zelf de regie over het afgeven en intrekken van machtigingen en worden deze in een centraal landelijk register vastgelegd. Dat vermindert de administratieve last bij zorgaanbieders die nu een eigen machtigingsvoorziening hebben.

De publieke machtigingsvoorziening biedt dus grote voordelen voor zowel patiënten als zorgaanbieders en is beschikbaar voor implementatie. Een en ander wordt uitgelegd in deze animatie:

We doen in de zorg steeds meer online.

Maar niet al uw cliënten kunnen of willen dat zelf.

Sommige cliënten vragen liever iemand anders om hun zaken te regelen.

Dat kan nu op een veilige manier, met de Publieke machtigingsvoorziening voor de zorg.

Een handige applicatie waarmee uw cliënt zelf iemand anders toegang kan geven tot zijn of haar medische gegevens.

In uw cliëntportaal..

Of een PGO.

De publieke machtigingsvoorziening voldoet aan de hoge veiligheidseisen van de overheid.

En is van toepassing op DigID en in de toekomst andere erkende inlogmiddelen die cliënten gaan gebruiken.

Een uniforme machtigingsvoorziening voor de hele zorgsector is overzichtelijk voor cliënten.

En maakt het voor hen eenvoudig om een machtiging aan te vragen.

Maar, invoering van de Publieke machtigingsvoorziening vraagt aanpassingen in uw bedrijfsvoering en heeft impact op uw ICT-systemen.

Beseffen je collega zorgverleners bijvoorbeeld dat andere personen namens de cliënt toegang kunnen hebben?

Moeten uw huidige processen worden aangepast?

En weten uw cliënten hoe zij een machtiging kunnen aanvragen?

Wilt u uw cliënten ook de mogelijkheid bieden iemand te machtigen? 

Ga dan in gesprek met uw softwareleverancier.

Bespreek samen welke aanpassingen nodig zijn qua techniek en bedrijfsvoering.

En kijk voor meer informatie op gegevensuitwisselingindezorg.nl/digitale-toegang

Aan de slag met de machtigingsvoorziening?

De publieke machtigingsvoorziening is gereed en beschikbaar voor implementatie. Interesse? Neem contact op met uw leverancier om kenbaar te maken dat u van deze voorziening gebruik wilt maken en afspraken te maken over implementatie en inrichtingskeuzes.