Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #17 is verschenen

Vers van de pers: de Tweede Kamer wil de Wegiz vóór het zomerreces (9 juli) behandeld hebben. Dat heeft de Kamer vandaag aangegeven in de procedurevergadering.

De eerste stap in het parlementaire besluitvormingsproces is gezet. Een mooie ontwikkeling! Alle stukken en de begeleidende brief van minister Van Ark kunt u inzien in het eerste artikel van de nieuwsbrief van mei 2021. Daarnaast veel ander nieuws, onder andere over twee webinars in juni waaraan u kunt deelnemen.