De inschrijving voor het webinar ‘Normontwerp NEN 7503 voor gegevensuitwisseling in de zorg’ is geopend

NEN 7503:2021 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien. Over het normontwerp organiseert NEN op dinsdag 11 mei van 13.00 tot 14.30 uur een webinar. U kunt zich nu aanmelden voor deze online-bijeenkomst.

Het webinar is bedoeld om u te informeren over het normontwerp en om uw vragen over het ontwerp te beantwoorden.

 

©Getty Images

Hoe kunt u het normontwerp inzien?

NEN stelt het complete normontwerp voor NEN 7503 gratis beschikbaar. Via de normshop van NEN kunt u het document, na het aanmaken van een account, als pdf of op papier opvragen. Aan beide versies zijn geen kosten verbonden. Het document telt 46 pagina’s en is een goede start ter voorbereiding op het webinar.

Let op: reacties op het normontwerp zelf kunt u uitsluitend via www.normontwerpen.nen.nl indienen.

Wat u kunt verwachten tijdens het webinar

In het webinar leggen we uit wat we met het normontwerp beogen, en wat daarbij de aanpak is. We gaan sowieso in op deze vragen:

  • Voor wie is de norm bedoeld en welke rol hebben zorgaanbieders en leveranciers van informatiesystemen?
  • Wat is het toepassingsgebied en hoe is de norm opgebouwd?
  • Hoe willen we interoperabiliteit in het digitale receptenverkeer bereiken?
  • Welke use cases komen voor in NEN 7503 en welke niet?
  • Hoe zien de eisen eruit en voor wie zijn deze eisen van toepassing?

Sprekers

  • Robert-Jan Besselink - Projectleider ‘Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ (ministerie van VWS)
  • Frits Elferink – Voorzitter werkgroep ‘Revisie NEN 7503’ (KNMP)
  • William Goossen, Hernany Silva Costa Melo en Michael Tan – Schrijvers normontwerp NEN 7503

Aanmelden

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor het webinar Normontwerp NEN 7503 voor gegevensuitwisseling in de zorg. Net als het normontwerp is deelname aan het webinar gratis.

Bent u geïnteresseerd in het webinar, maar bent u niet in de gelegenheid om het op 11 mei bij te wonen? Dan kunt u in het registratieformulier aangeven dat u achteraf de bijbehorende documentatie wilt ontvangen.