Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #14 is verschenen

Met deze eerste nieuwsbrief van 2021 zijn we aangekomen in een belangrijk jaar voor de Wegiz. Nu het wetsvoorstel bij de Raad van State ligt, en de Tweede Kamer heeft aangedrongen op een snelle behandeling, werken we als programma hard door om het wetsvoorstel na akkoord van de RvS zo spoedig mogelijk aan de kamer aan te kunnen bieden. Zoals het er nu voor staat, heeft de demissionaire status van het kabinet geen gevolgen voor ons werk en het aanbieden van het wetsvoorstel.

Daarnaast werken we aan een update van de meerjarenagenda van het programma: de Meerjarenagenda Wegiz. We doen dat op basis van ervaringen met de vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Ook zijn er met NEN stappen gezet op het gebied van normering en certificering.

Wilt u een live-update over de Wegiz en ons programma? Schrijf u dan in voor het eerste webinar in een reeks van vier. Dat en meer leest u in deze nieuwsbrief.

Hebt u tips en suggesties voor de nieuwsbrief? Een prangende vraag of opmerking? Laat het weten via gegevensuitwisseling@minvws.nl.