Inbreng gevraagd: generieke normen gegevensuitwisseling

Het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg vraagt het zorgveld om mee te denken over welke generieke normen als eerste moeten worden uitgewerkt voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg. Deze raadpleging loopt van 12 juni tot en met 17 juli 2020. Generieke normen zijn afspraken die voor meerdere of alle gegevensuitwisselingen gelden. Denk hierbij aan identificatie, machtiging of autorisatie zorgverlener.

De ontwikkeling van (generieke) normen gebeurt in het kader van de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz), die nu in de maak is. Het zorgveld en leveranciers in de zorg stellen de normen samen op. NEN begeleidt dit proces, in opdracht van het ministerie van VWS.

Mailadres voor reacties

Uw reactie kunt u tot en met 17 juli mailen naar:
OpenConsultatiesInformatieBeraadzorg@minvws.nl.

Informatiesessies

Wilt u meer weten over de raadpleging? Schrijft u zich dan in voor een online informatiesessie op dinsdag 30 juni of dinsdag 7 juli. Tijdens deze sessies geeft het programma Gegevensuitwisseling een toelichting op de raadpleging. Uiteraard heeft u ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Via de onderstaande linkjes meldt u zich aan voor één van beide informatiesessies:

Uiterlijk twee dagen van tevoren ontvangt u een link om deel te nemen aan de door u gekozen sessie.

NEN-normen

De Wegiz verplicht zorgverleners straks om gegevens elektronisch uit te wisselen volgens standaarden voor taal en techniek. Daarbij verwijst wetgeving naar NEN-normen. Voor iedere gegevensuitwisseling komt er een specifieke NEN-norm, met daarin afspraken over taal en techniek. Daarnaast komen er generieke NEN-normen die voor meerdere of alle gegevensuitwisselingen gelden.

Raadpleging

Het programma Gegevensuitwisseling hecht waarde aan een transparant en door het zorgveld gedragen proces om te komen tot een advies over de prioritering van de generieke normen. Daarom organiseert het programma deze raadpleging. De basis is een eerste inventarisatie van tien generieke processen. Die vindt u in de bijlage Inventarisatie generieke functies voor NEN. De andere bijlage is een zogeheten aanbiedingsbrief aan het Informatieberaad Zorg, met daarin een korte uitleg over de inventarisatie van generieke processen.