COVID-19: Versnelling overdracht van medische gegevens

Verschillende ICT-leveranciers hebben suggesties gedaan voor de versnelde invoer van structurele oplossingen voor het uitwisselen van medische gegevens, in verband met de coronacrisis. Op de website van het Informatieberaad Zorg staat een overzicht van deze structurele oplossingen. De leveranciers bieden hun oplossingen gratis aan voor de duur van de coronacrisis. Daarna is het aan de afnemer om de oplossing wel of niet voort te zetten.

De oplossingen helpen om de overdracht van medische gegevens tussen ziekenhuizen versneld en met minimale inspanning mogelijk te maken. In eerste instantie zijn oplossingen verzamelend die zich richten op gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen. Ook voor andere sectoren en cross-sectorale overdracht worden de structurele oplossingen in kaart gebracht.

Door de coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen. Om deze druk te verlichten is het onder andere belangrijk dat medische gegevens van patiënten op de juiste plek in de zorg elektronisch beschikbaar zijn.