23 november VWS-zorgcongres 'Van variatie naar standaardisatie'

Let op: dit agenda item heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Den Haag

The Hague Conference Centre New Babylon (naast Den Haag CS)

Zet in mijn agenda

Wil jij ook op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en jouw inzichten delen? We brengen tijdens dit event alle spelers  –  o.a. zorgaanbieders en -verleners, ICT-leveranciers, beleidsmakers, wetenschappers en patiëntenorganisaties – bijeen om samen te werken aan de vergroting van samenhang in het gezondheidsinformatiestelsel. Doe jij mee? Meld je aan via de link onderaan dit bericht.

Plenaire programma

Na de gezamenlijke lunch trapt onze dagvoorzitter Titus Mars het plenaire gedeelte af, waarna het stokje wordt overgedragen aan Bianca Rouwenhorst (directeur Informatiebeleid/CIO van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Leonique Niessen (directeur-bestuurder Nictiz).  Zij geven inzicht in de visie op het gezondheidsinformatiestelsel en delen de concrete beleidsstappen die in het belang van een duurzaam stelsel worden gezet. Na de workshops sluiten we het plenaire gedeelte af met een interactieve paneldiscussie en een gezellige borrel!

Kies uit verschillende workshops

Net als voorgaande edities bieden we je graag weer een aantal verdiepende workshops. Er zijn twee rondes, dus je kan tijdens het aanmelden twee verschillende workshops kiezen! De mogelijkheden zijn:
 
Workshop FHIR - Gesteund door het “FHIR-besluit” van VWS (op advies van Nictiz) worden veel nieuwe informatiestandaarden nu ontwikkeld met FHIR als standaard voor gegevensuitwisseling. Standaardhouders en -beheerders werken aan het opstellen van migratieplannen. In deze workshop kijken we samen hoe we deze plannen kunnen uitwerken. We identificeren welke obstakels er zijn om tot een brede migratie naar de baseline van het stelsel te komen en beschrijven welke opties we hebben om deze te overwinnen.
 
Workshop Zib-transitie - Zorginformatiebouwstenen (zibs) zijn een belangrijk instrument voor eenheid van taal, maar in de ontwikkeling en toepassing van zibs doen zich nog knelpunten voor die effectief gebruik in de weg staan. In de zib-transitie worden deze knelpunten aangepakt door met alle betrokken partijen - denk aan zorgverleners, leveranciers, architecten, beleidsmakers - samen te zoeken naar oplossingen. In deze workshop praten we jou graag bij over doel, aanpak en voortgang van dit belangrijke transitietraject en is er gelegenheid om vragen te stellen en input te leveren.
 
Workshop Stelselcriteria - Om tot een betere samenhang en goede besturing van het stelsel van standaarden te komen is het belangrijk om stelselcriteria vast te stellen. In samenspraak met experts formuleert Nictiz als stelselbeheerder een voorstel voor stelselcriteria. Het gaat dan om het identificeren van de juiste standaarden én de gewenste kwaliteitseisen. Ook wordt gewerkt aan een eerste proefbeoordeling van een aantal standaarden aan de hand van de conceptcriteria. Geef jouw feedback, zodat deze meegenomen kan worden in het voorstel aan VWS voor stelselcriteria.
 
Workshop SNOMED - Standaardisatie van gegevens is een belangrijke voorwaarde voor effectief hergebruik van medische gegevens. Het gebruik van SNOMED is hiervan een belangrijke bouwsteen. Ondanks de landelijke afspraken, blijft gebruik in de praktijk nog achter. Tijdens deze workshop presenteren we het langverwachte implementatie-advies van Nictiz dat richtlijnen en handvatten biedt voor de realisatie van gebruik in diverse zorgsectoren. We nodigen jou uit om samen migratieplannen te smeden!
 
Workshop LOINC - Ontdek de toekomst van zorgstandaardisatie op het Van Variatie naar Standaardisatie congres! Amsterdam UMC deelt in onze LOINC-workshop inzichten en voortgang over de LOINC-implementatie voor de uitwisseling van laboratorium uitslagen. In het onderzoek zijn diverse stakeholders geïnterviewd, waarbij de focus lag wat nodig is voor een succesvolle implementatie van LOINC in Nederland en welke knelpunten op dit moment ervaren worden. Benieuwd naar de resultaten, sluit je dan aan bij deze workshop om te leren hoe LOINC de zorgsector transformeert!

Programma

12.00 - 13.00 Inloop en registratie met lunch
13.00 - 13.30 Plenaire opening door Titus Mars, Leonique Niessen & Bianca Rouwenhorst
13.40 - 14.40 Workshop ronde 1
14.45 - 15.45 Workshop ronde 2
15.55 - 17.00 Plenaire terugkoppeling
17.00 - 18.00 Afsluiting en borrel